جايگاه خلاقيت کودکان در دنيای بازی ها و سرگرمی های رايانه ای امروز کجاست ؟ بی گمان خلاقيت نهفته در نهاد کودک فرصتی برای شکوفايي و نمود می خواهد تا بلکه زمينه ساز آينده ای روشن و پر بار برای کودکان امروز و مردان و زنان سرنوشت ساز فردا باشد . در اين راستا مرکز آفرينشهای فرهنگی و هنری کانون در آغاز هر فصل , اقدام به برگزاری کارگاههای هنر و تفکر خلاق برای گروههای سنی 3 تا 14 سال می نمايد .
هدف از برگزاری کارگاه هنر خلاق تقويت و رشد مهارتهای خوب ديدن و دقت کردن , پرورش قوه تخيل و تجسم , همچنين هماهنگی فکر و عضلات در کودکان می باشد . اين کارگاهها عبارتند از نقاشی , سفالگری دستی , سفال با چرخ , كاردستي , تكه چسباني ( كلاژ ) و خوشنويسي .
کارگاه تفکر خلاق با هدف تقويت مهارتهای زندگی و اجتماعی همچون دقت در ديدن و شنيدن , اعتماد به نفس , بيان افکار و احساسات , فعاليتهای گروهی , برخورد با مشکلات و ... در رشته های نمايش خلاق , قصه گويي خلاق , صورتک سازی و عروسک سازی فعاليت می کند .

گروههای سنی کارگاههای هنر و تفکر خلاق :
الف ) کارگاه هنر خلاق
ب ) کارگاه تفکر خلاق
كارگاههاي هنر خلاق:

شامل: نقاشي، نقاشي ديواري، سفال با دست، سفال با چرخ، تكه چسباني (كلاژ)، خوشنويسي، كاغذ و تا (اوريگامي)، كاردستي، كارگاه چاپ و كارگاه عكاسي.

کارگاه نقاشی- گروه سنی 3تا 14سال

کارگاه نقاشی مکانی برای بيان احساسات و عواطف کودکان می باشد . هدف اين کارگاه بروز خلاقيت و به عمل درآوردن آن در کودکان با استفاده از روشهای آموزش غير مستقيم , همچنين تشويق کودکان به درست ديدن و متفاوت ديدن دنيای پيرامون است . مربيان اين کارگاه با توجه به توان يادگيری گروههای سنی مختلف , روشهای استفاده از رنگهای اصلی و فرعی , نحوه به کارگيری از مواد و ابزار متفاوت و آموزش روشهای گوناگون نقاشی را به کودکان ونوجوانان در برنامه کار خود دارند .

کارگاه سفال دست – گروه سنی 4 تا 14 سال

در این کارگاه کودکان خلاقیت در ارائه یک اثر هنری را با کمک دستانشان فرا می گیرند. در سنین پیش از دبستان بیشتر به شناخت گل و ساخت اشکال ساده پرداخته میشود و بعد از آن کم کم به سمت ساخت مهر، کتیبه و نقش برجسته و به صورت کلی به ساخت مجسمه می انجامد. کار با گل ضمن اینکه انرژی زیاد کودک را تخلیه می کند و باعث آرامش او نیز می شود.

کارگاه سفال چرخ – گروه سنی 8 تا 14 سال

در این کارگاه کودکان و نوجوانان می توانند لذت ساخت یک سفالینه را به کمک چرخ سفالگری تجربه کنند. تقویت دستها و قدرت تمرکز از دیگر محاسن این کارگاه می باشد. بعد از فراگیری اصول مقدماتی سفالگری با چرخ، کودکان و نو جوانان می توانند با همراهی مربی شان به ساخت سفالهای تلفیقی به کمک چرخ سفالگری و دست بپردازند.

کارگاه کاردستی – گروه سنی 7 تا 14 سال

در این کارگاه کودکان با استفاده از وسایلی که اطراف خود دارند می توانند دست به ساخت یک اثر خلاق بزنند. هدف در این کارگاه ، بالا بردن خلاقیت کودکان و دیگر گونه دیدن اشیاء از نگاه کودکان است و درک این مسئله که برای هر شیئی می توان کاربردهای مختلفی تعریف کرد.

 
کارگاه کلاژ(تکه چسبانی) – گروه سنی 5 تا14 سال

کودکان در این کارگاه با استفاده از کاغذهای مختلف و سطحهای دو بعدی مثل برگها، کاغذهای دست ساخت، دستمال کاغذی و غیره به فعالیت هنری می پردازند. هدف از این کارگاه آشنا ساختن کودکان با متریالهای مختلف و ایجاد تنوع در وسیله برای بیان و ایجاد یک اثر خلاقه است. اینکه می توانند از هر چیزی برای بوجود آوردن یا خلق کردن استفاده کنند فقط لازم است به محیط اطراف خود توجه کافی داشته باشند.

کارگاه عروسک سازی – گروه سنی 8 تا 14 سال

این کارگاه به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با ساخت عروسک های مختلف تشکیل شده است. در این کارگاه به کمک وسایل ساده و در دسترس عروسک هایی با فرم ها و کاربرد های مختلف از قبیل عروسکهای نمایشی و تزئینی ساخته می شود. تجسم اشکال و فرمها از زوایای مختلف و درک صحیح حجمهای مختلف توسط کودکان یکی از دیگر اهداف این کارگاه است.

 

کارگاه تفکر خلاق ( قصه گويي خلاق ـ نمايش خلاق ـ صورتک سازی ـ عروسک سازی ـ بازی خلاق ) گروه سنی 5 تا 14 سال

شامل: نقاشی موضوعی، صورتک سازی، نمایش خلاق و قصه گوئی خلاق

کارگاه قصه گویی خلاق – گروه سنی 5 تا 14 سال

در این کارگاه کودکان با شیوه های مختلف بیان افکار و احساسات آشنا می شوند. همچنین بازی با کلمات و عبارت ها ، طرح ضرب المثل ها و اصطلاحات زبان فارسی و گویش های مختلف در قالب بازگویی یک قصه به کودکان آموخته می شود.در این کارگاه کودکان به طور غیر مستقیم با مفاهیم تربیتی، اجتماعی و اخلاقی آشنا می شوند.

کارگاه صورتک سازی – گروه سنی 5 تا 14 سال

کارگاه صورتک سازی یکی دیگر از فعالیت های حجمی خلاق می باشد. در این کارگاهها بر مبنای قصه ای که توسط مربی روایت می شود کودکان به ساخت صورتکهایی از شخصیت های آن قصه میپردازند. در حقیقت هر کودک بنا به دریافت و تجسم خود از شخصیت مورد نظر آن را در قالب یک صورتک خلق و بازآفرینی می کنند.